Verzend-, leverings- en retourbeleid

De voorwaarden voor verzending, levering en retournering voor consumenten zijn te vinden in onze Algemene Voorwaarden. Op deze pagina vindt u ons verzend-, leverings- en retourbeleid voor alle afnemers, zowel consumenten als zakelijke gebruikers.

Verzending

Verzendkosten

 1. Bestellingen op of boven de € 50,- (inclusief btw) zijn vrijgesteld van verzendkosten.
 2. Voor bestellingen onder de € 50,- (inclusief btw) worden verzendkosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn zichtbaar in het winkelmandje.

Standaard producten

 1. Wij streven alle niet op maat gemaakte producten die op voorraad zijn binnen twee werkdagen te versturen. Is een product niet op voorraad, dan informeren we bij het product wanneer deze verzonden kan worden.
 2. Wij zullen de niet op maat gemaakte producten uiterlijk binnen 30 dagen verzenden, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere verzendingstermijn. Indien de verzending vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.

Op maat gemaakt

 1. Voor op maat gemaakte producten stemmen wij met u af wanneer deze verzonden zullen worden.
 2. Op maat gemaakte producten bedoeld voor kerst produceren wij in één batch in november. Op die manier kunnen wij voor u de kosten laag houden. 
 3. Heeft u kerstkaarten voor kerst besteld en wilt u deze zelf verzenden naar de ontvangers? Dan versturen wij de kerstkaarten als pakket naar u. Dit pakket wordt uiterlijk in de week van 28 november verzonden, zodat u deze op tijd naar uw relaties kunt versturen.
 4. Heeft u aangegeven dat wij de producten rechtstreeks naar de ontvanger moeten versturen? Dan verzenden wij alle kaarten voor u op 5 december. Zo zijn de kaarten ruim op tijd voor kerst, maar ook niet te vroeg. Eventueel kunnen, op verzoek van de afnemer, de kaarten naar het buitenland op een eerder moment verstuurd worden. Geef dit aan bij de bestelling.

Levering

 1. Levering vindt plaats met PostNL of met DHL.
 2. Doorgaans worden leveringen een dag na verzending bezorgd. Wij kunnen echter geen garanties geven over de leverdatum, aangezien wij geen invloed hebben op het proces binnen PostNL of DHL.
 3. Houdt tijdens kerst rekening met vertragingen in de levering van uw pakket of post. Bestel uw kerstkaarten op tijd.
 4. Bij sommige producten is het mogelijk om te kiezen voor een levering met spoed. In het bestelproces ziet u dan de optie hiervoor. Heeft de bestelling spoed maar staat de optie er niet bij? Neem dan contact met ons op en wij geven aan wat mogelijk is.

Retour

Omdat wij tevreden klanten belangrijk vinden hanteren wij een ruim retourbeleid van 30 dagen, in plaats van het minimum wettelijk bepaalde aantal van 14 dagen. Ook hanteren wij een niet wettelijk verplicht retourbeleid voor zakelijke klanten.

Consumenten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen, met uitzondering van op maat gemaakte goederen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Voor meer informatie over de kosten van herroeping/retour en over welke producten uitgesloten zijn van herroeping/retour, zie Artikel 7 en 8 van de Algemene Voorwaarden.

Zakelijk

 1. Voor zakelijke klanten doen wij ons best om samen tot een goede oplossing te komen voor een retouraanvraag met goede reden. Het terug sturen van producten omdat het niet doorverkocht is, is niet mogelijk.
 2. Het retour sturen van op maat gemaakte goederen is niet mogelijk.
 3. Voor zakelijke klanten gelden dezelfde termijnen als voor consumenten:
  1. 30 dagen bedenkingtermijn;
  2. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant;
  3. De retouraanvraag dient binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar gemaakt te worden aan de ondernemer, schriftelijk of via e-mail.
  4. Indien de retoursturing akkoord is bevonden door de ondernemer dient de retoursturing dient binnen 14 dagen plaats te vinden nadat de herroeping kenbaar is gemaakt.
 4. Voor zakelijke klanten gelden dezelfde voorwaarden wat betreft de kosten van herroeping/retour (zie Artikel 7 van de Algemene Voorwaarden).

Conformiteit en garantie

Voor zowel consumenten als de zakelijke klanten gelden de voorwaarden van conformiteit en garantie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.

Winkelwagen